DMCA Oznámenie o porušovaní autorských práv

Je našou zásadou je odpovedať na oznámenia o údajnom porušovaní práv, ktoré sú v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright (Obsah aktu nájdete na http://www.copyright.gov) a / alebo inými platný právnymi predpismi duševného vlastníctva alebo zákonmi. Odpovede môžu zahŕňať odňatie alebo zakázanie prístupu k materiálu považovaného za predmet porušovania a / alebo obmedzenie odberateľov. Ak odoberieme alebo zakážeme prístup v reakcii na takéto oznámenie, budeme robiť pokúsime sa v dobrej viere kontaktovať vlastníka predmetného obsahu, aby mohli urobiť oznámenie podľa § 512 (g) (2) a (3 ) uvedeného zákona. To je naša politika dokumentovania všetkých oznámení o údajnom porušení, na ktoré reagujeme a konáme.

Vezmite prosím na vedomie, že budete mať zodpovednosť za škody (vrátane výdavkov a poplatkov za právne zastúpenie), ak podstatným spôsobom skreslíte, že výrobok alebo činnosť porušuje vaše autorské práva.

Ak by ste chceli predložiť svoju požiadavku poštou alebo e-mailom, poskytnite nám prosím všetky požadované informácie podľa zákona Digital Millennium Copyright a odošlite oznámenia na nasledujúce adresy:

porner (at) hotnet.sk